Slider
ดูหนังเอเชีย

จะสามารถใช้ กล้องบันทึกวิดีโอเป็นกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้หรือไม่

จะสามารถใช้ กล้องบันทึกวิดีโอเป็นกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้หรือไม่

จะสามารถใช้ กล้องบันทึกวิดีโอเป็นกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้หรือไม่

 

กล้องบันทึกวิดีโอโดยส่วนใหญ่ไม่รองรับการใช้งานเป็นกล้อง เว็บแคม เนื่องจาก หลังจากที่ไม่มีการใช้งานบันทึกนานสองถึงสามนาที ตัวเครื่องจะปิดลงไปเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากกล้องบันทึกวิดีโอของท่านมีตัวเลือกของ Auto Shut Off (A.Shut Off) ในเมนู สามารถจะตั้งไปเป็นOff หรือ Never เพื่อป้องกันการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ ถ้าหาก กล้องบันทึกวิดีโอของท่านไม่มีตัวเลือกนี้ จะไม่สามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้

ข้อสำคัญ: ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน ที่ให้มากับ กล้องบันทึกวิดีโอของท่านเพื่อดูว่ามีตัวเลือก A.Shut Off นี้หรือไม่ คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

หมายเหตุ: กล้องบันทึกวิดีโอที่มีตัวเลือก A.Shut Off นี้จะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ถ้าหากเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับไฟ เมื่อเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งไปที่ Off หรือ Never ในเมนู

ถ้าหาก กล้องบันทึกวิดีโอของท่านสามารถจะตั้งค่านี้ได้ เครื่องจะไม่ปิดลงไปโดย อัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเซ็ตอัปให้เป็นกล้อง เว็บแคม (Webcam):

  1. เสียบ AC power adapter สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ และจากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ
  2. เชื่อมต่อสาย Composite video เข้ากับแจ็คเสียบ A/V บนกล้องบันทึกวิดีโอ
  3. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย Composite video นี้เข้ากับแจ็ค VIDEO IN บนตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์
  4. เปิดกล้องขึ้นมา
  5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  6. เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน เว็บแคม (Webcam)
    หมายเหตุ: สอบถามกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเซ็ตอัปหรือใช้ซอฟต์แวร์ เว็บแคม (Webcam)