Slider
ดูหนังเอเชีย

วิธีการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony เป็น Web cam ด้วยการเชื่อมต่อกับ composite video หรือ S-video.

วิธีการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony เป็น Web cam ด้วยการเชื่อมต่อกับ composite video หรือ S-video.

วิธีการใช้กล้องถ่ายภาพวิดีโอของ Sony เป็น Web cam ด้วยการเชื่อมต่อกับ composite video หรือ S-video.

ข้อสำคัญ: เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีขั้วแจ็คอินพุทแบบ composite Video หรือ S-Video และใช้งานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ webcam ที่ติดตั้งเข้าไป เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง จะต้องใช้การ์ด Video capture และ/หรือ การ์ดเสียง

ขั้วแจ็คอินพุท

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เมื่อใช้แบตเตอรี่ของกล้องบันทึกวิดีโอเป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟ. ถ้าหากกล้องบันทึกภาพวิดีโอนั้นเปิดอยู่ แต่ไม่ทำการบันทึก หรือ เล่นเทป, เครื่องจะปิดไปเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 นาที เพื่อเป็นการประหยัดกำลังงานของแบตเตอรี่. นอกจากนี้, โปรดรับทราบว่า ขั้นตอนนี้อาจจะไม่ทำงานกับกล้องบันทึกภาพวิดีโอโซนี่ทั้งหมด แม้ว่า ใช้กับ AC power adapter ก็ตาม. เครื่องบางรุ่นจะมีโหมดสาธิตอัตโนมัติ ที่จะเปิดขึ้นมาหลังจาก 5 นาที ถ้าหากเปิดกล้องขึ้นมา และ ไม่มีการบันทึก หรือ เล่นเทป

1.เสียบ AC power adapter สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ เข้ากับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้ และ จากนั้น เชื่อมต่อเข้ากับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.
2.เชื่อมต่อสาย composite video หรือ S-Video เข้ากับแจ็ค VIDEO หรือ S-VIDEO บนตัวกล้องบันทึกภาพวิดีโอ
หมายเหตุ:
กล้องบันทึกภาพวิดีโอของโซนี่ ปกติจะมีสาย composite Audio/Video ให้มาด้วย; สาย S-Video จะมีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก
3.เชื่อมต่อปลายสายด้านหนึ่งของสาย composite video หรือ สาย S-Video เข้ากับขั้วแจ็ค VIDEO IN หรือ S-VIDEO IN ของเครื่องคอมพิวเตอร์
4.เปิดกล้องขึ้นมาโดยการขยับสวิทช์ POWER ไปที่ตำแหน่ง CAMERA.
5.นำตลับเทปคาสเซทออกจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอ.
6.เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
7.เริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน webcam.
หมายเหตุ:  สอบถามกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการเซ็ตอัป หรือ ใช้ซอฟต์แวร์ webcam นั้น