Slider
ดูหนังเอเชีย

ความหมายของ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ IT

ปัจจุบันนี้คำว่า “เทคโนโลยี สารสนเทศ” หรือ เรียกสั้นๆว่า “ไอที”(IT) นั้นมักประยุกต์ใช้งานอย่างมากมายดูเหมือนจะทุกแวดวงล้วนมองเห็นจุดสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทั้งหมดทั้งปวง หรือบางทีอาจเรียกว่าโลกแห่งยุคITนั้นเอง ตามความจริง คำว่าไอที นั้น มีคำว่า “เทคโนโลยี” แล้วก็คำว่า “สารสนเทศ” มารวมกัน โดยแต่ละคำสื่อความหมายดังนี้

เทคโนโลยี สารสนเทศ

เทคโนโลยี (Technology)

เป็นการปรับใช้วิชาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ไห้เกิดผลดีที่ข้องเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต วิธีการคำนวณ แล้วก็รวมทั้งเครื่องมือต่างๆที่ไม่ได้มีในตามธรรมชาติ โลกแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศในยุคนี้ ทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีมาดัดแปลงกับการดำเนินชีวิตทุกวันเยอะมากนับไม่ถ้วน

สารสนเทศ (Information)

คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (raw data) ด้วยการรวบรวมผลข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆรวมทั้งเอามาผ่านกรรมวิธีการประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดลำดับ ข้อมูล การคำนวณ และก็สรุปผล ต่อจากนั้นก็เอามาเสนอในลักษณะของรายงานที่สมควรต่อการใช้แรงงาน ที่นำไปสู่คุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจำวันข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ และก็ธุรกิจ

ด้วยเหตุนี้เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เลยได้ความหมายที่กว้างมากมายเนื่องจากเมื่อเอามารวมกันเป็นคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะหมายถึงITเพื่อใช้กับการจัดการสารสนเทศซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีการสร้าง การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และก็เผยแพร่ การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม แล้วก็วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน การกระทำงานด้านสารสนเทศอื่นๆซึ่งสามารถเอามาดัดแปลงงานด้วยกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลดี ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถกล่าวโดยย่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สำคัญๆอยู่ 2 สาขาร่วมกัน เป็น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม