Slider
ดูหนังเอเชีย

เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมปัจจุบัน

Modern-technology

สังคมไทยในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัยจึงทำให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มีบทบาทในการดำรงชีวิตของประชากรในประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันนี้มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การสื่อสาร การเรียนหรือแม้แต่กระทั่งในบ้านทุกหลัง ซึ่งทุกที่ล้วนใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิต เพื่อให้การเป็นอยู่นั้นไม่ลำบาก และป้องกันความผิดพลาดได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยกับยุค 2018 นี้เป็นยุคแห่งนวัตกรรมในปัจจุบันรวมถึงอนาคตจึงมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มากมายเกิดขึ้นมาบนโลกเพื่อให้การใช้ชีวิตนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่จะถูกเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน การขาย การนำเสนอสินค้าก็ล้วนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องพกเงินเยอะๆ เพียงเรามีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเราก็สามารถชำระเงินได้เช่น ผ่าน QR Code Payment เป็นต้น

Modern-technology-photo

ในส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้น ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสามารถนำพลังงานจากธรรมชาติกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น และยังช่วยลดพลังเชื้อเพลิงต่างๆ อีกด้วย ตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่จากเทคโนโลยีคือ Microgrid ซึ่งสิ่งนี้นั้นเป็นเหมือนตัวกระจายพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่พลังงานแสงอาทิตย์นี้จะใช้กับในส่วนของอาคาร หมู่บ้านเป็นต้น

Robots หรือหุ่นยนต์ ตามที่เราเห็นกันบ่อยๆ ปัจจุบันนี้นั้นบางพื้นที่ก็ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนสิ่งมีชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการใช้แรงจะได้คงที่ เนื่องจากว่าถ้าหากใช้แรงงานของสิ่งมีชีวิตแล้วนั้นมักจะเกิดปัญหา แรงงานป่วย หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมาทำงานได้อย่างปกติ ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องทุ่นแรงในการทำงานนั้น ทางโรงงานต่างๆ จะลดความเสี่ยงเรื่องของแรงงานได้มากมายเลยทีเดียว ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ขับรถ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ดับเพลิงก็เป็นได้

ยุค 2018 นี้ถือว่าเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมจริงๆ เพราะว่ายุคนี้มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และการที่เรานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานในการดำรงชีวิตนั้นช่วยให้เรามีการใช้ชีวิตที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ถ้าหากในอนาคตข้างหน้านั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีเรื่อยบางทีแรงงานจากสิ่งมีชีวิตอาจจะไม่มีเลย ซึ่งมันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ถ้าหากในด้านการแพทย์มันจะทำให้การรักษาของเราก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เครื่องมือการรักษาจะทันสมัยกว่าเดิม และทำให้ประสิทธิภาพในการรักษามีมากกว่าเดิม